Измерването на дебита на течности изисква висока повторяемост и точност. Сензорите на TURCK прилагат няколко различни принципа на електронно измерване на дебита - калориметричен, магнитно-индуктивен, както и принципа на Вортекс. Дебита се индикира чрез дисплея на сензора и чрез неговият аналогов токов изход. Изхода може да бъде и транзисторен при необходимост от контрол на дебита, чрез задаване на гранична стойност. Тези програмируеми сензори се характеризират с дълъг живот и без необходимост от някаква поддръжка.

 

на тази страница висококачествени продукти от:

 Hans TURCK GmbH Co. & KG

 

 

       сензори за измерване на дебит на течности       
         
         
         
         
         
         
         
   за вода и водно-гликолни разтвори    за електропроводими течности    за вода    принципи на действие  
  принцип: калориметричен   принцип: магнитно-индуктивен   принцип: вортекс   повече информация за сензорите за контрол и измерване на дебит, описание на различните принципи на действие  
  диаметър на тръбата: до DN20   диаметър на тръбата: до DN15   диаметър на тръбата: до DN10    
  обхват: 1…40 l/min   обхват: 1…80 l/min   обхват: 1…20 l/min    
  настройка обхват: програмируем   настройка обхват: програмируем   настройка обхват: програмируем        
  повторяемост: < 10 % от обхвата   повторяемост: < 2 % от обхвата   повторяемост: < 2 % от обхвата        
  контрол температура: да   контрол температура: не   контрол температура: не        
  дисплей: 3 цифрен   дисплей: 3 цифрен   дисплей: 3 цифрен        
  изходи: 2 pnp или 1 pnp и 1 аналогов 4...20 mA   изходи: 1 pnp и 1 линеен аналогов 4...20 mA   изходи: 1 pnp и 1 линеен аналогов 4...20 mA        
  специални функции: програмируеми изходи и точки на превключване, настройка хистерезис, закъснение, количеството на гликола във водата, корекция на измерването, средна стойност, код за достъп   специални функции: програмируеми изходи и точка на превключване, настройка хистерезис, закъснение, средна стойност, код за достъп   специални функции: програмируеми изходи и точка на превключване, настройка хистерезис, закъснение, средна стойност, код за достъп        

.