Фотоелектрически сензори, които имат аналогови изходи и са предназначени за много прецизно измерване на разстоянията до обектите, някои модели в рамките на микрони. Респективно може да се следи височината на преминаващите пред сензора обекти. Различни модели за различни приложения и цели.

Фотоелектрически сензори - измерващи с аналогови изходи

     Продукти          Решения и приложения          Видеоклипове          За контакти

Сензомат ООД - официален представител за България

 

Примерни решения и приложения

Видеоклипове за продуктите и техните приложения

Продукти  >
Сензори  >
Фотоелектрически сензори  >
Бариерен принцип
Ретрорефлективен принцип
Дифузен принцип
Конвергентен принцип
Фиксиран обхват
За работа със световоди
При прозрачни обекти
При цветни маркери
Измерващи с аналогови изходи
Специални сензори
Светлинни измерващи бариери
Принадлежности - световоди
 
 
       
       
       
       
       
       
       
LE   LH   LG 5 & LG 10   LT3   LT7
Прецизен клас 2 лазерен сензор с малък размер на светлинното петно, за трудни приложения като например при метали и черна гума; LCD дисплей. Резолюция от 0.02 mm, обхват: 1 м   Високо прецизна лазерна технология с 1024 пикселов линеен сензор за надеждно и точно измерване на обекти като полиран метал, дърво, хартия. Резолюция от 0.001 mm, обхват: до 200 mm.   Високо прецизна лазерна технология за измерване на близки обекти, тесен лъч с малко светлинно петно. Резолюция от от 0.003 mm, обхват до 125 mm.   Технологията “time-of-flight” за прецизно измерване с голям обхват, без значение от ъгъла на обекта спрямо сензора. Резолюция:от 1 mm, обхват до 50 m.   Технологията “time-of-flight” за прецизно измерване с много голям обхват, настройка с обучение с бутон или през сериен интерфейс, LCD дисплей. Резолюция от 4 mm,
                 
       
       
       
       
       
       
       
Q4X   Q50   LTF   LM   Решения с лазерни сензори
Лазерен сензор за трудни приложения като черни на цвят пяна, пластмаса и гума, многоцветни опаковки и обекти във всички цветове, с LED дисплей. Резолюция от 0.3 mm, обхват 300 mm.   Икономична алтернатива на лазерните сензори с LED излъчвател, модели с дискретни или аналогови изходи, настройка на работния прозорец на обхвата чрез обучение. Резолюция: от 1 mm, обхват: 300 mm.  

Лазерен измерващ сензор, който измерва разстоянието / регистрира обекти до 12 метра, без значение от техния цвят и състав; обучаем, с дисплей, IP67, петно 12,5 mm при 12 m. Резолюция 0,3...3 mm, обхват: 50 mm...12 m.

  Прецизни измервания с
бърза скорост на реакция от 0,5 ms и скорост на вземане на проби от 0,25 ms.Компактен корпус, проектиран да се побира в малки пространства. Резолюция: 0.004 mm, обхват: 150 mm. Вече и със серийни и напреженови изходи.
  Проспект с примерни приложения за лазерни измерващи сензори и сравнения между тях като обхват, резолюция и видове изходи.

 

                 
               
               
               
               
               
               
               
Лазерните сензори - сравнение                
Сравнителна таблица за измерващите лазерни сензори - обхвати, параметри, видове изходи.                
                 
Още за този тип продукти в разделите Решения и приложения и Видеоклипове:
 
       
       
       
       
       
       
       
Контрол и измерване на...   Качествен контрол със сензори   Настройки и обучение на сензори   Наличие / отсъствие на обекти   Контрол и измерване на...
Контрол и измерване на различни параметри като разстояние, дебелина, линейна позиция, ниво, температура, влажност, размери, скорост, проток, машинно време и други...   Проверка за липсващи или сгрешени или неправилно ориентирани части от продукти или цели продукти с помощта на сензори.   Как да направите настройките на различни фотоелектрически и радарни сензори. Вижте във видеоклиповете в този раздел.

 

  Видеоклипове за сензори и приложения, където е необходимо да се регистрира наличието или отсъствието на обекти.   Видеоклипове за контрол и измерване на температура, ниво, разстояние, скорост на движение на флуиди, вибрации, налягане.

 

                 
               
       
       
       
       
       
       
Качествен контрол със сензори                
Как с помощта на сензори да открием дефектни продукти на поточната линия.